ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.79 din 31 mai 2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
Fisa actului

Descriptori:

Disciplină financiară
întărirea disciplinei financiar valutare
O.G. nr.15/1996
O.U.G. nr.79/2001
H.G. nr.701/1992
H.G. nr.866/2001

Financiar, domeniu
întărirea disciplinei economico-financiare
O.U.G. nr.79/2001

Gospodărie comunală
întărirea disciplinei financiar-contabile, norme metodologice
O.U.G. nr.79/2001
O. nr.502/2001   (M.A.P.)

Muncă
contract-cadru, de performanțe, anexă la contractul individual de muncă ale conducătorului unității de gospodărie comunală
O.U.G. nr.79/2001
O. nr.502/2001   (M.A.P.)

Servicii de gospodărie comunală
întărirea disciplinei financiar-contabile, norme tehnice
O.U.G. nr.79/2001
O. nr.502/2001   (M.A.P.)


Duminică, 02 octombrie 2022, 14:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.