ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.79 din 31 mai 2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.213/2002 privind unele măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale pe anul 2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2002, pentru agenții economici monitorizați potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001
  H.G. nr.1.552/2002 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2003, pentru agenții economici monitorizați potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001
  O. nr.363/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Sere" - S.A. Brașov, județul Brașov
  O. nr.364/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Corias" - S.A. Corabia, județul Olt
  O.U.G. nr.38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 25 aprilie 2003
  H.G. nr.1.135/2003 privind măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale aprobate pentru trimestrele III și IV din anul 2003, pentru agenții economici monitorizați potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001
  H.G. nr.42/2004 privind înființarea Societății Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
  H.G. nr.393/2004 pentru aprobarea listelor cuprinzând agenții economici monitorizați potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economicofinanciare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogat prin H.G. nr.134/2007)
  H.G. nr.536/2004 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2004, pentru agenții economici monitorizați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
  O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
  H.G. nr.933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
  H.G. nr.142/2005 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agenții economici monitorizați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
  O. nr.383/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Corias" - S.A. Corabia, județul Olt
  O. nr.815/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind instituirea procedurii de administrare specială la societățile comerciale cu profil piscicol la care Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol este acționar majoritar


Duminică, 02 octombrie 2022, 13:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.