ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.96 din 21 iunie 2001
privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.96 din 21 iunie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.768/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 545/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 349/29 iun. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.592/1997 privind exercitarea controlului asupra incasarii veniturilor și efectuarii cheltuielilor din Bugetul asigurarilor sociale de stat și din bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii (abrogata prin L. nr.232/2003)
modifică titlul ordonanței, art.1, art.2, art.3 alin.(1) și (3), art.4 lit.a, art.6 alin.(1) partea introductivă și alin.(3), art.8, art.9 partea introductivă, art.10, art.18 alin.(1), art.25 alin.(4)-(6), art.26, titlul cap.VII, art.27 alin.(1) și (2), art.30 alin.(1) și (2), art.32 alin.(2), art.36 alin.(4), art.37 alin.(2); introduce art.371
Aprobată cu modificări: L. nr.768/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii (abrogata prin L. nr.232/2003)
Modificată: L. nr.405/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor "mpotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii (abrogata prin L. nr.232/2003)
modifică titlul ordonanței, art.1, art.2, art.3 alin.(1) și alin.(3), art.4 lit.b, art.6 alin.(1) partea introductivă și alin.(3), art.9 partea introductivă, art.18 alin.(1), art.25 alin.(5), art.26, art.27 alin.(2), art.30 alin.(2), art.371
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
Abrogată: L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală

- abrogare la data de 1 ian. 2004


Duminică, 14 august 2022, 05:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.