ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.108 din 27 iunie 2001
privind exploatațiile agricole
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.212/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatațiilor agricole
  H.G. nr.945/2002 privind aprobarea acordării unui avans de 30% în anul 2002 producătorilor agricoli cultivatori de sfeclă de zahăr, pentru costul lucrărilor agricole de pregătire a terenului din toamna anului 2002 pentru producția de sfeclă de zahăr din anul 2003
  H.G. nr.1.077/2002 privind aprobarea acordării producătorilor agricoli, în toamna anului 2002, a unui avans de 30% din sprijinul direct al statului, pentru înființarea culturilor de toamnă, realizarea lucrărilor agricole de pregătire a terenului și fertilizarea chimică de bază la culturile agricole susținute ca produs marfă în anul 2003
  H.G. nr.1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale
  H.G. nr.187/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
  O. nr.225/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor agricoli care conduc și administrează exploatații agricole familiale
art.4 alin.2
  O. nr.348/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 225/2003 privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor agricoli care conduc și administrează exploatații agricole familiale
art.4 alin.2
  H.G. nr.801/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli și asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații pentru achiziționarea de instalații de irigat noi, din producția internă, cu finanțare de la bugetul de stat
art. 9
  H.G. nr.865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum și pentru achiziționarea de juninci și instalații zootehnice și pentru aprobarea normelor metodologice
art. 7
  H.G. nr.1.509/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale
art.7
  H.G. nr.1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale
art. 7 alin. (1) si (3), art. 8 alin. (1)
  H.G. nr.1.594/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
art. 7 alin. (1) si (3), art. 8 alin. (1)
  H.G. nr.1.046/2004 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea cantității de 1.200 mii tone grâu pentru panificație din recolta anului 2004
art.7 alin. (1)
  H.G. nr.64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și piscicole, precum și a efectivelor de animale
art. 7 alin. (1) si (3), art. 8 alin. (1)
  H.G. nr.65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
art. 7 alin. (1), (3), art. 8 alin. (1)
  H.G. nr.785/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociațiilor crescătorilor de animale pentru lapte, înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și a producătorilor agricoli care dețin în exploatație animale pentru lapte, pentru achiziționarea de dotări și instalații de muls și de răcire a laptelui noi, cu finanțare de la bugetul de stat
art. 5 alin. (1) lit. B, art. 7 si art. 9


Luni, 18 octombrie 2021, 11:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.