ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.108 din 27 iunie 2001
privind exploatațiile agricole
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.600/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privați în vederea achiziționării de animale de reproducție, creștere și îngrășare, din speciiile taurine și porcine, și procurării de utilaje noi specifice activităților din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești", cu modificările și completările ulterioare
  H.G. nr.1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale
  H.G. nr.109/2003 pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2003, cu finanțare de la bugetul de stat
  O. nr.70/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale
  O. nr.107/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind extinderea rețelei experimentale de informații contabile agricole și a studiului de contabilitate a fermei în exploatațiile agricole
  H.G. nr.187/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
  L. nr.348/2003 LEGEA POMICULTURII
  O. nr.620/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor privind aprobarea modelului Registrului exploatațiilor agricole (abrogat prin O. nr.302/2005)
  L. nr.491/2003 LEGEA plantelor medicinale și aromatice
  H.G. nr.1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale
  H.G. nr.1.594/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
  O. nr.87/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale
  O. nr.434/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea cantităților de produse pe culturi pentru care se acordă sprijin direct al statului în anul 2004, precum și condițiile de eligibilitate a producătorilor agricoli
  H.G. nr.1.046/2004 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea cantității de 1.200 mii tone grâu pentru panificație din recolta anului 2004
  H.G. nr.64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și piscicole, precum și a efectivelor de animale
  O. nr.79/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și piscicole, precum și a efectivelor de animale
  O. nr.174/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat, cantităților de produse pe culturi, sumelor aferente acestora, precum și condițiilor de eligibilitate ale producătorilor agricoli


Luni, 18 octombrie 2021, 10:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.