ORDONANȚĂ nr.25 din 26 iulie 2001
privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.2.319/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Actului constitutiv al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A
art. 1 alin. (3)
  O. nr.1.972/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului "Bazine de înot" realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. (abrogat prin O.G. nr.16/2014)
  H.G. nr.1.148/2010 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării unor obiective de investiții și pentru scoaterea din funcțiune și casarea unei construcții


Marți, 27 septembrie 2022, 10:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.