ORDONANȚĂ nr.87 din 30 august 2001
privind serviciile publice de salubrizare a localităților
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
art.17 alin. (1)
  H.G. nr.346/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
art.11


Duminică, 17 ianuarie 2021, 21:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.