ORDONANȚĂ nr.87 din 30 august 2001
privind serviciile publice de salubrizare a localităților
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.20/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Metodologiei de soluționare a neînțelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală
  H.G. nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  H.G. nr.346/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (abrogat prin L. nr.249/2015)


Miercuri, 20 ianuarie 2021, 18:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.