ORDONANȚĂ nr.88 din 30 august 2001
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
art.13
  H.G. nr.1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste
art. 6 alin. (1)
  O. nr.370/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea și funcționarea inspectoratelor județene, respectiv al municipiului București, pentru situații de urgență (abrogat prin O. nr.8/2017)
art.6 alin. (3)


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 02:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.