HOTĂRÂRE nr.869 din 6 septembrie 2001
privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.869 din 6 septembrie 2001
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 581/17 sep. 2001
Republicare: M.Of. nr. 36/12 ian. 2005
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor (abrogat prin H.G. nr.738/2003)
modifică în mod corespunzător
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.620/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (abrogat succesiv prin O.U.G. nr.101/2006, H.G. nr.815/2015)
modifică art. 3 lit. l), art. 5 alin. (4), art. 9; introduce lit. m) si n) la art. 3, alin. (5) la art. 4, art. 10; înlocuiește anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.347/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (abrogat succesiv prin O.U.G. nr.101/2006, H.G. nr.815/2015)
modifică art.5 alin. (4)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 36/12 ian. 2005
Abrogat: O.U.G. nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
Repus în vigoare: L. nr.308/2008 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
- respinge O.U.G. nr. 101/2006
Modificat: H.G. nr.36/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (abrogat prin H.G. nr.815/2015)
- modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), (4) și (6), art. 6; abrogă art. 7 și 8; înlocuiește anexa și sintagma "adjunct șef oficiu" cu sintagma "adjuncți șef oficiu”
dispune republicarea
  H.G. nr.1.440/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice aflate în subordinea Ministerului Economiei
- modifică, în mod corespunzător, art. 5 alin. (4) și art. 6 alin. (1)
  H.G. nr.853/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (abrogat prin H.G. nr.815/2015)
- modifică art. 5 alin. (4); înlocuiește anexa
  H.G. nr.569/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (abrogat prin H.G. nr.815/2015)
- modifică art. 4 alin. (1) și (4), art. 5 alin. (4), (5) și (6), art. 6 alin. (1); introduce alin. (11) și (12) la art. 6; abrogă art. 4 alin. (5), art. 5 alin. (2); înlocuiește anexa
Abrogat: H.G. nr.815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Partidpațiilor Statului


Joi, 19 mai 2022, 02:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.