ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.115 din 20 septembrie 2001
privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.115 din 20 septembrie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.84/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 630/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 612/28 sep. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.62/2001 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului
Modifică: O.U.G. nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației (abrogata succesiv prin O.G. nr.36/2006, L. nr.325/2006)
abrogă art.3 și, la 1-01-2002, art.4 alin.(1)
  O.U.G. nr.195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum și a suprataxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care sunt importați prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale (abrogata prin L. nr.84/2002)
abrogă ordonanța cu excepția prevederilor referitoare la combustibilii energetici importați de S.C.Termoelectrica S.A.care rămân în vigoare până la 1 martie 2002
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.84/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
modifică art.1 alin.(3) și (4), art.2 alin.(2), art.6 alin.(1) lit.c
Modificată: O.U.G. nr.205/2002 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
modifică art.1 alin. (1) si (2); introduce alin. (6) la art. 1
  O.U.G. nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
modifică art.2 alin. (2)
  L. nr.116/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
aprobă O.U.G. nr. 205/2002
  O.G. nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
abrogă art.2
  O.U.G. nr.81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
modifică art. 2, art.3
dispune republicarea
  L. nr.525/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 81/2003 si introduce alin. (11) la art. 2.
  O.G. nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
- abrogă art.3
  L. nr.483/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 36/2006
Derogari:
  O.U.G. nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)


Marți, 27 septembrie 2022, 23:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.