HOTĂRÂRE nr.1.084 din 25 octombrie 2001
privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și de contestare a calificativelor acordate
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică centrală de specialitate
evaluare performanțe profesionale individuale ale angajaților, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.G. nr.24/2000    [ratificare]
H.G. nr.1.084/2001

Autorități și instituții publice
funcționari publici
evaluare performanțe profesionale individuale, calificative, contestare, metodologie, aprobare
H.G. nr.1.084/2001

fișa postului
H.G. nr.1.084/2001

Contracte individuale de muncă
angajați, evaluare performanțe profesionale individuale, criterii de stabilire salarii de bază între limite
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.775/1998
H.G. nr.744/1999
H.G. nr.1.084/2001

Diplomați
Corpul Diplomatic și Consular al României
O.G. nr.65/1998
H.G. nr.1.070/1990
H.G. nr.390/1999
H.G. nr.760/1999
H.G. nr.1.084/2001

Fișa postului
funcționari publici, model
H.G. nr.1.084/2001

Funcționari publici
avansare în grad, clase, condiții
H.G. nr.1.084/2001

evaluare performanțe profesionale individuale, calificative, contestare, metodologie, aprobare
H.G. nr.1.084/2001

fișa postului, model
H.G. nr.1.084/2001

Guvernul României
aparat, personal angajat cu contract individual de muncă, evaluare performanțe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
H.G. nr.1.084/2001

Ministere
aparat, personal angajat, evaluare performanțe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.1.084/2001

Muncă
funcționar public
evaluare performante profesionale individuale, calificative, contestare, metodologie, aprobare
H.G. nr.1.084/2001

fisa postului, model
H.G. nr.1.084/2001

Personal din administrația publică locală
performanțe individuale, evaluare
H.G. nr.775/1998
H.G. nr.1.084/2001

Posturi
evaluare, criterii, model de completare fișe angajați, contract de muncă individual, instituții publice
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.744/1999
H.G. nr.1.084/2001

Salariați
contract individual de muncă
instituțiilor publice
L. nr.154/1998
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.775/1998
H.G. nr.176/1999
H.G. nr.744/1999
H.G. nr.1.084/2001

Salariu de bază
contract individual de muncă
personal din instituții publice, evaluare performanțe profesionale individuale de aplicare a criteriilor de stabilire a salariului de bază între limite
L. nr.154/1998
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.775/1998
H.G. nr.744/1999
H.G. nr.828/1999
H.G. nr.867/1999
H.G. nr.1.084/2001


Duminică, 24 martie 2019, 00:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.