HOTĂRÂRE nr.1.172 din 21 noiembrie 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
Fisa actului

Descriptori:

Agricultori
comisii pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001
H.G. nr.728/1992

titluri de proprietate, punere în posesie, condiții
H.G. nr.1.172/2001
H.G. nr.728/1992

Agricultură
constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
L. nr.1/2000
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001
H.G. nr.728/1992

Cadastru
depozitare, planuri parcelare, procese verbale de punere în posesie și schițele terenurilor, documentații
H.G. nr.1.172/2001

Căi de atac
în domeniul fondului funciar
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și punerea în posesie a proprietarilor
titluri de proprietate pentru terenuri forestiere, tipărire, eliberare, condiții
H.G. nr.860/2000
H.G. nr.1.172/2001

Fondul forestier național
identificarea terenurilor forestiere exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
O. nr.668/R.T/2000   (M.A.P.P.M.)

Fondul funciar
comisii pentru reconstituirea, constituirea și stabilirea dreptului de proprietate, atribuții și funcționare
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

terenuri în extravilanul localităților, reconstituire drept de proprietate, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.46/1992
L. nr.16/1994
L. nr.48/1994
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
vezi:  Cadastru

Irigații
terenuri în sisteme de irigații, punere în posesie a proprietarilor, condiții
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

Izlazuri comunale
terenuri, pășuni comunale, primării, administrare, condiții
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

Moșneni
moștenitori
drept de proprietate asupra terenului, reconstituire
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

proprietate privată indiviză, fond forestier
L. nr.1/2000
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.1.172/2001

Moștenire, moștenitori
ai celor ce au decedat pentru Revoluția din 1989, atribuire de terenuri în proprietate
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

reconstituirea dreptului de proprietate
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
L. nr.10/2001
H.G. nr.1.172/2001

Notari publici
autentificare
procură pentru "punerea în posesie "
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

Oficii de cadastru, geodezie și cartografie județene, respectiv al municipiului București
atribuții
H.G. nr.1.172/2001

Persoane deportate
în străinătate după 23 august 1944, acordare drepturi
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001
D.-L. nr.118/1990

Prescripție extinctivă
neprezentare pentru punerea în posesie a terenului acordat, termene
H.G. nr.1.172/2001

Proprietar
terenuri, reconstituire, constituire, stabilire
L. nr.18/1991
L. nr.46/1992
L. nr.16/1994
L. nr.48/1994
L. nr.1/2000
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.1.172/2001

Proprietate
comisii pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
H.G. nr.1.172/2001

Reconstituirea dreptului de proprietate
terenuri forestiere exceptate de la reconstituire pe vechile amplasamente
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
O. nr.668/R.T/2000   (M.A.P.P.M.)
vezi:  Proprietar

Retrocedare/restituire
bunuri mobile
condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001

Revoluția Română din Decembrie 1989
acordare drepturi răniților, urmașilor eroilor-martiri
L. nr.42/1990
O.U.G. nr.17/1999
H.G. nr.644/1998
H.G. nr.1.172/2001

Revoluționari
persoane
participante directe la Revoluție, drepturi
L. nr.42/1990
H.G. nr.1.172/2001

Terenuri
agricole
constituire și reconstituire drept de proprietate
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
D.-L. nr.42/1990

cerere reconstituire drept de proprietate, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.1.172/2001

comisii pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
H.G. nr.1.172/2001

fond funciar al României, regim juridic
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

forestiere
retrocedare, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001

titluri de proprietate, emitere
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

Titlu de proprietate asupra terenurilor
act de constatare a dreptului de proprietate, condiții de eliberare
L. nr.18/1991
H.G. nr.728/1992
H.G. nr.1.172/2001

Titluri de proprietate
care fac obiectul de reconstituire a dreptului de proprietate, emitere, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001

pentru terenuri forestiere, tipărire, eliberare, condiții
H.G. nr.860/2000
H.G. nr.1.172/2001
vezi:  Privatizare

Unități agricole
cooperative agricole de producție
cultivare terenuri agricole, care au terenuri în administrare, până la predarea persoanelor îndreptățite
H.G. nr.1.172/2001
vezi:  Societăți comerciale agricole

Veterani de război
drepturi, gratuități și scutiri de impozite
L. nr.44/1994
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.172/2001

Zone montane
familii îndreptățite să primească în proprietate terenuri agricole, condiții
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001


Duminică, 17 februarie 2019, 03:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.