ORDONANȚĂ nr.15 din 24 ianuarie 2002
privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.433/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
  O. nr.286/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.433/2002
art 13
  O. nr.769/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.896/2002 privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002 (abrogat prin O. nr.781/2004)
art.9 lit.a
  O. nr.781/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002
art. 9 lit. a)
  O. nr.1.358/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor (abrogat prin O. nr.1.892/2006)
art. 9 lit. b)


Luni, 22 aprilie 2019, 18:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.