ORDONANȚĂ nr.15 din 24 ianuarie 2002
privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.023/2002 pentru aprobarea Declarației privind politica sectorială rutieră
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.1.230/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (abrogat prin O. nr.244/2008)
  O. nr.1.358/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor (abrogat prin O. nr.1.892/2006)
  O. nr.769/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (abrogat prin O. nr.611/2015)


Joi, 18 aprilie 2019, 21:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.