ORDONANȚĂ nr.37 din 30 ianuarie 2002
pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.37 din 30 ianuarie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.471/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 49/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 95/2 feb. 2002 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.471/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale (abrogata prin L. nr.43/2014)
modifică titlul, art.1, art.2 lit.a, b, c, g, h, i, j și k, art.3 lit.a, art.4, art.5 alin.(4), art.6 alin.(4) lit.b, art.12 alin.(1), titlul cap.IV, art.18 alin.(1), art.19, art.20, art.21 alin.(2), art.26 alin.(3) și (6); abrogă art.6 alin.(2)
Modificată: O.U.G. nr.12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului
- modifică art.12 alin.(1), art.13 alin.(1), art.17 alin.(2) ; introduce alin.(2) și (3) la art.22, art.241, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art.28
dispune republicarea
Abrogată: L. nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice


Duminică, 05 decembrie 2021, 12:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.