LEGE nr.133 din 19 martie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H. nr.15/2002 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor atât pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, cât și pentru stagiarii în activitatea de audit financiar (abrogat prin H. nr.77/2006)
  H. nr.18/2002 privind aprobarea acordării calității de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat


Joi, 02 decembrie 2021, 17:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.