LEGE nr.133 din 19 martie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.3.102/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare, aferente exercițiului financiar 2003
  O. nr.3.103/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar 2004 la societățile din domeniul asigurărilor


Joi, 02 decembrie 2021, 18:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.