LEGE nr.182 din 12 aprilie 2002
privind protecția informațiilor clasificate
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate
  H.G. nr.1.020/2004 privind schimbarea claselor de secretizare și declasificarea unor informații secrete de stat emise de Institutul Național de Statistică
art.24 alin. (4)
  H.G. nr.1.466/2004 privind declasificarea unor informații secrete de stat elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor Publice
art. 24 alin. (4)
  H.G. nr.637/2005 privind declasificarea unor informații secrete de stat cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 00100 din 23 ianuarie 2003
art. 24 alin. (4)
  H.G. nr.892/2010 pentru aprobarea declasificării informațiilor clasificate secret de stat, nivel de secretizare secret, cuprinse în documentele de plată a drepturilor bănești cuvenite personalului armatei, elaborate de Ministerul Apărării Naționale în perioada 17 februarie 1972-31 decembrie 2002
  H.G. nr.983/2010 pentru aprobarea schimbării din clasa de secretizare secret de stat, nivel de secretizare secret, în clasa de secretizare secret de serviciu a informațiilor cuprinse în "Fișa de evidență" a cadrelor militare și "Fișa matricolă" din memoriile originale ale acestora, elaborate de Ministerul Apărării Naționale în perioada 17 februarie 1972-31 decembrie 2002


Marți, 28 iunie 2022, 06:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.