LEGE nr.182 din 12 aprilie 2002
privind protecția informațiilor clasificate
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
  L. nr.642/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale
  O. nr.7.079/2003 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecția informațiilor clasificate din domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice
  H.G. nr.387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor și direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.952/2003 privind aprobarea normelor și procedurilor în vederea operaționalizării Sistemului informatic integrat, componentă a Sistemului Electronic Național
  H.G. nr.1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
  H.G. nr.405/2004 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.157/2005)
  H.G. nr.637/2004 privind funcționarea și atribuțiile Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.127/2006)
  O. nr.120/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind transparența relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și transparența financiară în cadrul anumitor întreprinderi
  H.G. nr.880/2004 privind finanțarea și funcționarea componentei române a Comisiei româno-ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relațiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului României, depus la Moscova în timpul primului război mondial
  L. nr.290/2004 LEGEA privind cazierul judiciar
  O. nr.4.729/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea modelului termenilor de referință și modelului contractului de finanțare pentru proiecte din Planul sectorial
  H.G. nr.2.075/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004
  L. nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
  O. nr.59/2005 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004 (abrogat prin O. nr.849/2013)
  O. nr.71/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistență socială cu furnizorii de servicii sociale
  O. nr.37/2005 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind informațiile de interes public și secretele de serviciu (abrogat prin O. nr.24/2010)
  H.G. nr.157/2005 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.405/2007)
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  O. nr.209/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru politici fiscale și bugetare locale
  H.G. nr.983/2010 pentru aprobarea schimbării din clasa de secretizare secret de stat, nivel de secretizare secret, în clasa de secretizare secret de serviciu a informațiilor cuprinse în "Fișa de evidență" a cadrelor militare și "Fișa matricolă" din memoriile originale ale acestora, elaborate de Ministerul Apărării Naționale în perioada 17 februarie 1972-31 decembrie 2002
  O. nr.50/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului responsabilului cu protecția datelor personale (abrogat prin O. nr.268/2011)


Marți, 28 iunie 2022, 05:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.