ORDIN nr.235 din 8 aprilie 2002
al ministrului sănătății și familiei privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 862/2001 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.235 din 8 aprilie 2002
Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 263/18 apr. 2002
Functie activa:
Abrogă: O. nr.862/2001 al ministrului sănătății și familiei pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației
Modifică: O. nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei (abrogat prin O. nr.119/2014)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.119/2014 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
odata cu:
O. nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei


Luni, 20 septembrie 2021, 05:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.