LEGE nr.247 din 29 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
  H.G. nr.756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (abrogat prin H.G. nr.1.419/2009)
  H.G. nr.411/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret (abrogat prin H.G. nr.384/2005)
  H.G. nr.864/2004 privind organizarea în România a Seminarului Internațional "Defence and Security Sector Reform in the Black Sea Region"
  H.G. nr.865/2004 privind organizarea în România a Reuniunii anuale a Consorțiului PfP al Academiilor de Apărare și Institutelor de Studii de Securitate
  L. nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
  H.G. nr.1.143/2004 privind organizarea în România a Reuniunii Grupului director al Batalionului multinațional de geniu "Tisa" în perioada 20-24 septembrie 2004
  H.G. nr.1.432/2004 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului (abrogat prin H.G. nr.1.385/2009)
  H.G. nr.1.650/2004 privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului Național al Audiovizualului (abrogat prin H.G. nr.1.352/2007)
  H.G. nr.2.200/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (abrogat prin H.G. nr.1.449/2005)
  H.G. nr.83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.652/2009)
  H.G. nr.155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
  H.G. nr.208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.495/2007)
  H.G. nr.258/2005 pentru reglementarea parcului auto, precum și a consumului de carburanți al autoturismelor Ministerului Justiției, ale unor instituții subordonate acestuia și ale instanțelor judecătorești (abrogat prin H.G. nr.1.079/2007)
  H.G. nr.348/2005 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogat prin H.G. nr.415/2007)
  H.G. nr.384/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret (abrogat prin H.G. nr.1.721/2008)
  H.G. nr.412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.381/2007)
  H.G. nr.531/2005 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activități specifice ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale
  H.G. nr.607/2005 privind organizarea în România a ceremoniei de predare-primire a președinției Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Miniștrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) și Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forței Multinaționale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) și de schimbare a comenzii Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)
  O.U.G. nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
  H.G. nr.667/2005 privind aprobarea organizării și desfășurării în România, în perioada 9-13 octombrie 2005, a celei de-a 7-a Conferințe a Asociației Serviciilor de Protecție a Personalului
  H.G. nr.951/2005 privind organizarea în România a Reuniunii comune a grupurilor de lucru NATO pentru lupta apropiată a infanteriei și blindatelor (LG 2 și LG 3)
  H.G. nr.1.139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  H.G. nr.1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (abrogat prin H.G. nr.1.211/2012)
  L. nr.33/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
  O. nr.1.389/2011 al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție 5.3 "Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013


Joi, 19 mai 2022, 07:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.