LEGE nr.289 din 15 mai 2002
privind perdelele forestiere de protecție
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.636/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție
  H.G. nr.548/2003 privind atribuțiile Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție și componența, modul de funcționare și atribuțiile comandamentelor județene de analiză a realizării programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție
  H.G. nr.155/2004 privind aprobarea conținutului-cadru al studiului pentru fundamentarea înființării perdelelor forestiere de protecție (abrogat prin H.G. nr.1.343/2007)


Miercuri, 29 iunie 2022, 07:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.