LEGE nr.6 din 8 martie 1993
pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin protocolul incheiat la Londra la data de 17 februarie 1978
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.6 din 8 martie 1993
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de aderare la un act international
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 57/18 mar. 1993 text
Functie activa:
Aderare: CONVENȚIE INTERNAȚIONALĂ pentru prevenirea poluarii de catre nave, încheiata la Londra la 2 noiembrie 1973
  PROTOCOL privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, încheiat la Londra la 17 februarie 1978
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.27/1993 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenția internaționala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave
Modificată: O.G. nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978
  O.G. nr.38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendată, și a unor amendamente la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)
  L. nr.305/2005 pentru acceptarea anexei IV revizuite la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), adoptată de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004
  L. nr.317/2005 privind acceptarea amendamentelor la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de Organizația Maritimă Internațională la Londra prin rezoluțiile MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 și MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004
  L. nr.269/2006 pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinței părților la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997
  O. nr.216/2007 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru acceptarea Codului tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx) și a unor amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa VI la MARPOL 73/78 și la Codul tehnic NOx
  O. nr.684/2007 al ministrului transporturilor privind acceptarea unor amendamente la anexa I revizuită și la anexa IV revizuită la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta
  O. nr.1.547/2008 al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluțiile MEPC.154(55) și MEPC.164(56) ale Comitetului pentru Protecția Mediului Marin din anul 2006, respectiv 2007
  O. nr.851/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (model revizuit al Suplimentului la Certificatul IAPP), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.194(61) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin din 1 octombrie 2010
  O. nr.1.351/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială și desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 15 iulie 2011
  O. nr.1.199/2022 al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor si infrastructurii, privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa I la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, MARPOL 73/78 (Interdictia privind utilizarea si transportul în vederea utilizării combustibilului lichid greu ca si combustibil de către navele care operează în apele arctice), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.329(76) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 17 iunie 2021
- la 1 noiembrie 2022


Marți, 09 august 2022, 19:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.