LEGE nr.345 din 1 iunie 2002
privind taxa pe valoarea adăugată
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.913/2002 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protecția mediului scutite de plata taxei pe valoarea adăugată, achiziționate în cadrul proiectului "Sistemul meteorologic integrat național"
  H.G. nr.984/2002 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protecția mediului scutite de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată, achiziționate în cadrul Proiectului LIFE - MEDIU 00/ENV/RO/000986 RIVERLIFE
  H.G. nr.1.293/2002 privind echipamentele de protecție a mediului care urmează a fi scutite la import de plata taxei pe valoarea adăugată
  O. nr.1.577/2002 al ministrului finanțelor publice pentru completarea anexei nr. 6 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D.c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 731/2002 și modificate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.007/2002
  Decizie nr.7/2002 a ministrului finanțelor publice pentru aprobarea soluțiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată
  O. nr.333/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 731/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
art.29 lit.D.c pct.1-4
  O. nr.962/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D.c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 731/2002, cu modificările și completările ulterioare
art. 29 lit. D.c) pct. 1-4
  H.G. nr.1.161/2003 privind stabilirea echipamentelor pentru protecția mediului, achiziționate pentru tratarea deșeurilor în stare lichidă și a apelor uzate rezultate din diferite procese tehnologice industriale, scutite la import de taxa pe valoarea adăugată
art.10 lit.g)
  O. nr.1.395/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora
art.11 alin. (1) lit. k) si alin. (3)
  O. nr.1.581/2003 al ministrului finanțelor publice privind constituirea Comisiei centrale fiscale


Vineri, 20 mai 2022, 05:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.