LEGE nr.88 din 17 decembrie 1993
privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.4.548/2002 al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instituțiilor de învățământ superior - persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, înființate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 și nr. 275/2002
  O. nr.3.571/2003 al ministrului educației și cercetării privind punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003
art.30.
  O. nr.4.501/2003 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetățenilor străini, a cetățenilor străini de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate la instituțiile de învățământ superior particular acreditate din România
art. 1


Vineri, 19 august 2022, 19:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.