LEGE nr.360 din 6 iunie 2002
privind Statutul polițistului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.305/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Național al Polițiștilor
  H.G. nr.1.578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare
  H.G. nr.65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul polițistului
  H.G. nr.66/2003 privind cuantumul și condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie, cuvenită polițiștilor (abrogat prin H.G. nr.284/2005)
  H.G. nr.125/2003 pentru aprobarea condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale polițiștilor în cazul mutării în alte localități și o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum și a condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor polițiștilor în situația mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate
  D. nr.93/2003 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție
  D. nr.169/2003 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție
  H.G. nr.677/2003 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și protezelor pentru polițiști
art.28 alin. (1) lit.c),g) si n) si art. 35 lit. a)
  D. nr.521/2003 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție
  D. nr.754/2003 pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție unor comisari șefi de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.67/2004 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție
  D. nr.68/2004 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție
  D. nr.87/2004 pentru acordarea gradului profesional următor unor chestori din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.257/2004 pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție unui comisar șef de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.611/2004 pentru înaintarea în gradul profesional următor a unor chestori din Ministerul Administrației și Internelor și pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție unor comisari-șefi de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.747/2004 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție și încetarea raporturilor de serviciu ale unui comisar-șef din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.795/2004 pentru înaintarea în gradul profesional următor a unor chestori din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.920/2004 pentru înaintarea în gradul profesional următor a unor chestori de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.1.029/2004 pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție unor comisari șefi de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.1.154/2004 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.1.171/2004 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.4/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.51/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.52/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.53/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.54/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.55/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.56/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.57/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.58/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.78/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.80/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.81/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.103/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.104/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.105/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.106/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.164/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.181/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.165/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.166/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.167/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.191/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.238/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  H.G. nr.284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor
art. 31 alin. (5)
  D. nr.328/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.450/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.451/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.517/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.518/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.519/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.581/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
  D. nr.779/2005 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție unui comisar-șef de poliție și încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Administrației și Internelor


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 22:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.