LEGE nr.360 din 6 iunie 2002
privind Statutul polițistului
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia
  H.G. nr.1.578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare
  O.G. nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
  H.G. nr.125/2003 pentru aprobarea condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale polițiștilor în cazul mutării în alte localități și o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum și a condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor polițiștilor în situația mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate
  L. nr.281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale
  O.G. nr.82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
  H.G. nr.1.069/2003 pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști
  H.G. nr.1.536/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999
  H.G. nr.1.600/2003 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Național al Polițiștilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2002
  H.G. nr.438/2004 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului (abrogat prin H.G. nr.991/2005)
  L. nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
  H.G. nr.284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor
  H.G. nr.584/2005 privind finanțarea unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească


Vineri, 28 ianuarie 2022, 07:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.