LEGE nr.493 din 11 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.090/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002
  O. nr.192/2004 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere și a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2003
  O. nr.716/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru construcția de locuințe
  O. nr.1.561/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală


Vineri, 01 iulie 2022, 10:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.