HOTĂRÂRE nr.758 din 18 iulie 2002
privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.758 din 18 iulie 2002
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 545/25 iul. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.161/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.010/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial pentru programe și mari obiective de investiții de importanță națională
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.323/2002 privind elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare (abrogat prin H.G. nr.1.115/2004)
completează în mod corespunzator
  O.U.G. nr.176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului (abrogata prin O.U.G. nr.36/2004)
înfiinteaza Autoritatea Guvernamentala pentru Valea Jiului în subordonarea MDP
  H.G. nr.1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale (abrogat prin H.G. nr.497/2004)
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.600/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei (abrogat prin H.G. nr.738/2003)
introduce art.51;înlocuiește anexa nr. 1 si stabileste structura organizatorica a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional si a Unitatii de Coordonare pentru Fondul de Coeziune
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înceteaza activitatea
Abrogat: H.G. nr.738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului


Duminică, 05 decembrie 2021, 16:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.