LEGE nr.521 din 17 iulie 2002
privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  H.G. nr.1.036/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  H.G. nr.1.267/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 2-a a cap. I, referitoare la sistemul de antrepozitare fiscală, din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  Protocol nr.10/2003 PROTOCOLUL Nr. 10/2003 privind prețurile minime pentru produsele și grupele de produse pe bază de alcool etilic, stabilite de către asociațiile patronale ale producătorilor de alcool și băuturi alcoolice în conformitate cu Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)


Miercuri, 25 mai 2022, 17:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.