HOTĂRÂRE nr.859 din 16 august 2002
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.859 din 16 august 2002
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
În vigoare: da
Contine:Art. unic + Instrucțiuni (anexa)
Index:Impozit pe profit
Profit
Publicare: M.Of. nr. 640/29 aug. 2002 text
Rectificare: M.Of. nr. 829/18 noi. 2002 text
Temei legal:
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
Functie activa:
De văzut și: H.G. nr.402/2000 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
totodata, de văzut și:
H.G. nr.1.394/2000 pentru modificarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.402/2000
Trimitere la: D.-L. nr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești
  L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.134/1995 Legea petrolului (abrogata prin L. nr.238/2004)
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.61/1998 Legea minelor (abrogata prin L. nr.85/2003)
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 829/18 noi. 2002 text
Modificat: H.G. nr.22/2003 pentru abrogarea unor dispoziții legale, precum și pentru modificarea și completarea unor metodologii contabile și fiscale
modifică anexa
  H.G. nr.348/2003 pentru modificarea și completarea unor metodologii fiscale
modifică anexa


Duminică, 26 iunie 2022, 18:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.