ORDONANȚĂ nr.70 din 29 august 2002
privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.745/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002 (abrogat prin O. nr.99/2003)
  O. nr.91/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.755/2004)
  H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.303/2011 pentru aprobarea Strategiei naționale de raționalizare a spitalelor
  H.G. nr.345/2011 privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecție a unităților sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum și a listei acestor unități sanitare
  H.G. nr.226/2012 privind desființarea unei unități sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenței medicale a fost transferat către autoritatea administrației publice locale din județul Caraș-Severin


Luni, 24 ianuarie 2022, 03:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.