ORDIN nr.233 din 12 august 2002
pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 139/2002 privind stabilirea prețului de referință al dispozitivelor medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice, decontat de către casele de asigurări de sănătate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.233 din 12 august 2002
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare
În vigoare: da
Contine:art. I și II
Publicare: M.Of. nr. 684/17 sep. 2002 text
Temei legal:
  L. nr.145/1997 Legea asigurărilor sociale de sănătate (abrogata prin O.U.G. nr.150/2002)
  H.G. nr.1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Contractului-cadru privind condițiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
Functie activa:
Modifică: O. nr.139/2002 privind stabilirea prețului de referință al dispozitivelor medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice, decontat de către casele de asigurări de sănătate


Luni, 08 august 2022, 00:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.