ORDIN nr.726 din 1 octombrie 2002
al ministrului sănătății și familiei privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru adulți și se aplică măsurile de protecție specială a acestora
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.726 din 1 octombrie 2002
Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 775/24 oct. 2002
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.277/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 726/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru adulți și se aplică măsurile de protecție specială a acestora (abrogat prin O. nr.124/2008)
modifică anexa
Abrogat: O. nr.124/2008 al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap


Joi, 22 noiembrie 2018, 12:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.