ORDIN nr.725/12.709 din 2002
al ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.725 din 1 octombrie 2002
Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei
Numar/data: Ordin nr.12.709 din 1 octombrie 2002
Emitent: Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 781/28 oct. 2002
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.762/2012 al ministerului sanatatii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora (abrogat prin O. nr.1.306/2016)
  O. nr.89/2015 al ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora (abrogat prin O. nr.1.306/2016)
Abrogat: O. nr.1.306/2016 al ministrului sănătății și al ministrului muncii; familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora


Miercuri, 14 noiembrie 2018, 11:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.