HOTĂRÂRE nr.1.198 din 24 octombrie 2002
privind aprobarea Normelor de igienă a produselor alimentare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.225/2003 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (abrogat prin O. nr.2.209/2022)
art.46 alin.(7)


Vineri, 07 octombrie 2022, 15:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.