ORDIN nr.1.603 din 22 noiembrie 2002
al ministrului finanțelor publice privind abilitarea unităților tipografice și distribuția formularelor cu regim special
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.603 din 22 noiembrie 2002
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
Contine:10 art. si 3 anexe
Index:Formulare în activitatea financiara si contabila
Publicare: M.Of. nr. 866/2 dec. 2002
Temei legal:
  H.G. nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara și contabila și a normelor metodologice privind intocmirea și utilizarea acestora (abrogat prin H.G. nr.105/2009)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.90/1998 privind formularele tipizate
Trimitere la: H.G. nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara și contabila și a normelor metodologice privind intocmirea și utilizarea acestora (abrogat prin H.G. nr.105/2009)
  O.U.G. nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.


Luni, 08 august 2022, 02:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.