HOTĂRÂRE nr.1.417 din 6 decembrie 2002
pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.417 din 6 decembrie 2002
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Contine:2 art+2 anexe
Index:Medicamente
Asigurari sociale de sanatate
Publicare: M.Of. nr. 927/18 dec. 2002
Temei legal:
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.516/2003 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin H.G. nr.235/2005)
înlocuiește anexele nr. 1 si 2
  H.G. nr.1.207/2004 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin H.G. nr.235/2005)
modifică anexa nr.2
  H.G. nr.172/2005 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin H.G. nr.235/2005)
modifică anexa nr. 2
Abrogat: H.G. nr.235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală


Marți, 24 mai 2022, 17:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.