ORDIN nr.600 din 16 decembrie 2002
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privați în vederea achiziționării de animale de reproducție, creștere și îngrășare, din speciiile taurine și porcine, și procurării de utilaje noi specifice activităților din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești", cu modificările și completările ulterioare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.600 din 16 decembrie 2002
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Cu functie: de modificare
Contine:2 art.
Publicare: M.Of. nr. 945/23 dec. 2002
Temei legal:
  L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Functie activa:
Modifică: O. nr.141/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privați în vederea achiziționării de animale de reproducție, creștere și îngrășare, din speciile taurine și porcine, și procurării de utilaje noi specifice activităților din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești“
Trimitere la: O.U.G. nr.108/2001 privind exploatațiile agricole (abrogata prin L. nr.37/2015)
  O.U.G. nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)
  O.U.G. nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 19:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.