ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.209 din 18 decembrie 2002
pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.473/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor pentru înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de stingere a obligațiilor decurgând din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 209/2002


Miercuri, 24 aprilie 2019, 04:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.