ORDIN nr.1.141 din 6 decembrie 2002
al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.141 din 6 decembrie 2002
Emitent: Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:3 art+anexa (80art si anexele 1a-1i)
Index:Ape
autorizatii
Publicare: M.Of. nr. 21/16 ian. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.107/1996 Legea apelor
Functie activa:
Abrogă: O. nr.699/1999 pentru aprobarea Procedurii și competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  L. nr.107/1996 Legea apelor
  H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
  O.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
Derogare de la: L. nr.107/1996 Legea apelor
art 37
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.662/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor


Vineri, 22 martie 2019, 06:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.