LEGE nr.25 din 13 ianuarie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.742/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om și de protecție a mediului pentru anul 2003, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 640/2002
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
  O. nr.4/2011 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României
  H.G. nr.114/2011 pentru aprobarea acțiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011 (abrogat prin H.G. nr.341/2012)


Duminică, 22 mai 2022, 21:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.