HOTĂRÂRE nr.85 din 23 ianuarie 2003
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.233/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind măsurile ce trebuie luate pentru circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei
art.181 pct.14
  O. nr.597/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite (abrogat prin O. nr.1.214/2015)
art. 71 alin. 2
  I. nr.525/2003 emise de ministrul administrației și internelor privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere (abrogat prin O. nr.574/2005)
cap. 3 Sectiunea I
  O. nr.103/2004 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea Instrucțiunilor ministrului administrației și internelor nr. 525/2003 privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere
cap.III sect. 1
  O. nr.3.680/2004 al ministrului educației și cercetării cu privire la planul și programele de învățământ ale unităților care organizează și desfășoară cursuri de pregătire în vederea obținerii permisului de conducere
art.64 alin. (1) din Regulament
  O. nr.2.059/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind acordarea avizului prevăzut la art. 2201 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
art. 3 alin. (2) din Regulament
  O. nr.570/2005 al ministrului administrației și internelor privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românești (abrogat prin O. nr.1.480/2006)
art. 67 alin. (2) din Regulament
  O. nr.574/2005 al ministrului administrației și internelor privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere (abrogat prin O. nr.1.497/2006)
cap. III sectiunea I din Regulament


Marți, 11 august 2020, 22:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.