HOTĂRÂRE nr.85 din 23 ianuarie 2003
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.233/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind măsurile ce trebuie luate pentru circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei
art.181 pct.14
  O. nr.597/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite (abrogat prin O. nr.1.214/2015)
  H.G. nr.258/2004 pentru modificarea și completarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 (abrogat prin H.G. nr.1.175/2007)
  O. nr.2.059/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind acordarea avizului prevăzut la art. 2201 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.570/2005 al ministrului administrației și internelor privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românești (abrogat prin O. nr.1.480/2006)


Marți, 11 august 2020, 22:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.