ORDONANȚĂ nr.42 din 30 ianuarie 2003
privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.561/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  H.G. nr.2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004 (abrogat prin H.G. nr.1.470/2007)


Duminică, 27 noiembrie 2022, 07:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.