HOTĂRÂRE nr.1.555 din 18 decembrie 2002
privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.272/2004 privind desemnarea Ministerului Finanțelor Publice ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar și autoritate de management pentru Fondul de coeziune


Joi, 11 august 2022, 17:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.