HOTĂRÂRE nr.1.555 din 18 decembrie 2002
privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.599/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.734/2003)
  H.G. nr.602/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (abrogat prin H.G. nr.737/2003)
  H.G. nr.603/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor (abrogat prin H.G. nr.739/2003)
  H.G. nr.604/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.741/2003)
  H.G. nr.605/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului (abrogat prin H.G. nr.739/2003)
  H.G. nr.734/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.402/2004)
  H.G. nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (abrogat prin H.G. nr.410/2004)
  H.G. nr.737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.412/2005)
  H.G. nr.739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului (abrogat prin H.G. nr.409/2004)
  H.G. nr.740/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.412/2004)
  H.G. nr.402/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.243/2006)
  H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)


Joi, 11 august 2022, 18:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.