ORDONANȚĂ nr.11 din 30 ianuarie 2003
privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.568/2003 privind stabilirea cuantumului contribuțiilor anuale directe ale titularilor de autorizație nucleară și a termenului de plată a acestora
art. 24, 34
  H.G. nr.1.601/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive (abrogat prin H.G. nr.1.437/2009)
art.11 si 33
  O. nr.1.255/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contribuțiilor directe anuale ale titularilor de autorizație nucleară și de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează activitatea Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive (abrogat prin H.G. nr.1.080/2007)
  H.G. nr.2.379/2004 privind stabilirea cuantumului contribuțiilor anuale directe ale titularilor de autorizație nucleară pentru anul 2005
art. 24


Marți, 18 ianuarie 2022, 01:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.