HOTĂRÂRE nr.92 din 23 ianuarie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.92 din 23 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Contine:Art unic+anexa (cu 23 art si anexele 1-5 care se procura de la ANSPCP)
Index:Substante chimice periculoase; ambalaje; etichetare
Publicare: M.Of. nr. 118/25 feb. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  H.G. nr.63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum și inspecția și verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanțelor chimice
  O.G. nr.37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale (abrogata prin L. nr.43/2014)
  H.G. nr.490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
  O. nr.595/2002 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324 (abrogat prin H.G. nr.1.094/2009)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.597/2007 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003
- modifică anexa
  H.G. nr.1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (abrogat prin H.G. nr.539/2016)
Abrogat: H.G. nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase


Duminică, 05 decembrie 2021, 13:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.